Každá koruna se počítá. Nechejte si pomoct i od státu.

Telefon
+420 602 543 222 Volejte zdarma 7:00 - 15:30

Alespoň jednou zažil pomocnou ruku od státu každý. I sebevíc úspěšní lidé v mládí stáli frontu na úřadu práce a žádali o podporu v nezaměstnanosti, maminkám přišel na účet rodičovský příspěvek, nebo v době pandemie covidu kompenzace či nemocenská. Názory na to, jestli stát posílá potřebným dost peněz, se různí. Každopádně v případě, že se dostanete do vážné finanční nouze, nezůstanete bez pomoci. Pojďme si shrnout ty méně známé příspěvky od státu, díky kterým můžete neuspokojivou finanční situaci překlenout.

Každá koruna se počítá. Nechejte si pomoct i od státu.

Příspěvek na živobytí

 

Základní dávka v hmotné nouzi. O tento příspěvek můžete žádat tehdy, pokud vám po zaplacení nezbytných účtů (bydlení a energie) jednoduše nezbudou peníze na nic jiného. V praxi je to ale trochu složitější. Stát si stanovuje několik podmínek k vyplacení příspěvku. Nejdůležitější jsou tyto: 

  • musíte vydělávat nebo být v evidenci úřadu práce 
  • nesmíte vlastnit takový majetek, který můžete prodat (např. drahé auto)
  • musíte si aktivně hledat práci

Pokud tyto podmínky nesplňujete, na dávku nedosáhnete. Nebo vám stát vyplatí jen tzv. životní minimum, tedy částku určenou odborníky jako nejnižší možnou pro zajištění alespoň trochu důstojného života. Je to fixní částka, což znamená, že ji stanovuje stát zákonem. Momentálně činí 3 860 Kč, během roku 2022 ji ale politici slíbili zvýšit. Naopak pevně stanovená není částka samotného příspěvku, ten vám vypočítají úředníci individuálně podle vaší konkrétní životní situace. Posuzují taky počet členů v domácnosti a jejich příjmy (zejména u manželů, respektive rodin). Pokud vlastníte nemovitost a potýkáte se s finančními problémy, umíme vám pomoct i my. Přečtěte si víc.

Příspěvek a doplatek na bydlení

 

Dvě zdánlivě velmi podobné dávky se v detailech liší. Žádat můžete o každou z nich zvlášť. Prvně o příspěvek na bydlení. Týká se vás v případě, kdy za bydlení (rozumí se nájem + inkaso) dáváte měsíčně víc, než 30 % příjmu (v Praze 35 %). Pozor – pokud bydlíte v extrémně drahém nájmu, dostanete dávku vypočtenou pouze z tzv. normativního nákladu na bydlení. Tu má stát jasně stanovenou v tabulce (opět závisí na počtu členů domácnosti): 

Pokud vám po zaplacení účtů zbyde měsíčně méně, než je životní minimum (viz životní minimum), a to přesto, že pobíráte další dávky (příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí), máte nárok ještě na doplatek na bydlení, který by vám měl tento nepoměr vyrovnat. Víme, je to složité, na úřadech České správy sociálního zabezpečení by vám ale měli co nejkonkrétněji poradit, jestli podmínky splňujete a na kterou dávku máte nárok. 

 

Příspěvek na péči

 

Vážně a dlouhodobě nemocní mají v Česku nárok na poměrně velké množství různých finančních podpor. Méně známá z nich se jmenuje „příspěvek na péči“. Obecně znějící název znamená peníze na pečovatelskou službu. Jednoduše řečeno – pokud jste vy nebo váš blízký odkázaný na péči ostatních, přispěje vám na jejich služby stát. Rozpětí je opravdu velké – od 900 Kč až po víc než 19 000 Kč měsíčně. Výše příspěvku závisí na tom, jak moc je člověk na pomoci druhého člověka závislý. 

Přídavek na dítě

 

Pokud máte děti a potýkáte se kvůli tomu s finančními problémy, máte zpravidla i nárok na nejvíc různých dávek. Ta základní a hlavní je přídavek na dítě. Základní podmínkou je, že vám přijde na účet (od zaměstnavatele nebo z dávek) maximálně 3,4 násobek životního minima rodiny (viz životní minimum). Přídavek se pohybuje v poměrně velkém rozpětí – od 630 do 1 380 Kč na jedno dítě a jeden měsíc. Posuzuje se věk dítěte i třeba to, jestli pobíráte důchod nebo jste na neschopence. 

 

Náhradní výživné

 

I když rodičů, kteří na své děti neplatí nařízené výživné ubývá, pořád jde o nezanedbatelné číslo. V roce 2020 jich bylo necelých 7 tisíc. A přestože se zlepšily i možnosti, jak z neplatičů peníze vymoci, někdy to prostě nejde. Exekuce nemusí pomoct třeba tam, kde žádný majetek prostě neexistuje. Nejrychlejší cesta je proto obrátit se na úřady. Česká republika v současnosti nabízí, že dítěti bez výživného pomůže až 3 tisíci korunami měsíčně. Je ale potřeba doložit alespoň probíhající exekuční řízení neplatícího rodiče (stačí i podaná exekuční žádost) nebo prostý fakt, že je nemajetný. 

Zaopatřující příspěvek

 

Do spirály dluhů se často dostávají hned zkraje dospělého života mladí lidé, kteří vyrůstali bez rodiny. Brány dětského domova se za nimi v 18 letech zavřou a bez finanční gramotnosti pro ně může být těžké odolat lákadlu rychlých peněz. Mnozí z nich nemají ani tušení, že jim stát může posílat na účet až 15 tisíc Kč měsíčně. I tady jsou samozřejmě podmínky – nárok mají zejména ti, kteří i po odchodu od pěstounů nebo z ústavu pokračují ve studiu. 

 

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

 

Troufáme si tvrdit, že o této finanční pomoci od státu ví opravdu málokdo. Snad jen kromě mediálně sledovaných událostí jako povodně nebo pandemie. Tragédie se může stát komukoliv, i lidem zvyklým na vyšší příjmy a neorientujícím se ve spletišti formulářů a dávek. Vzpomeňme si třeba na tornádo na jižní Moravě. Příspěvek se vyplácí jednorázově a stejně tak se individuálně posuzuje situace lidí, kteří o něj žádají. Nejčastěji však jde o tyto případy: 

Problematika příspěvků je poměrně složitá a mnozí se v ní mohou snadno ztratit. Proto jsme tu my. Vyberte si některou z našich služeb nebo se na nás obraťte přímo. Věříme, že společně najdeme řešení vaší situace.